SIM medverkar till nordisk tidskrift

Svenska Industriminnesföreningen har kommit överens med sin danska systerorganisation SBI (Selskabet til Bevaring af Industrimiljøer) om ett nära samarbete kring tidskriften

Fabrik&Bolig
det industrielle miljø i Norden
/The industrial heritage of the Nordic Countries
.


Fabrik&Bolig är en vetenskapligt granskad tidskrift (peer reviewed) som för närvarande publiceras med ett nummer per år. Idag ges tidskriften ut av den danska föreningen, men föreningarna kommer att arbeta fram en lösning där utgivarskapet är gemensamt. Redan idag har Sverige en representant i tidskriftens redaktion, fil.dr. Anders Houltz. För varje artikel finns en engelsk summary.

Alla som varit medlemmar i SIM under 2013 kommer att få tidskriften i sin brevlåda i slutet av januari 2014. Även nytillkomna medlemmar kommer att få tidskriften om årsavgiften är inbetald senast den 15 januari 2014.

2013 års utgåva, som lämnade tryckeriet strax före jul är på 96 sidor. Den innehåller ett porträtt av den danske historikern och industriarvsforskaren Ole Hyldtoft, en artikel om dansk industriproduktion i Kina, en historisk-arkeologisk undersökning av Assens gasverk i Danmark, en studie i industriarkitektur av Kedelsmedjen på Fredriksholm samt ett större bidrag med direkt svensk koppling: Anna Lindgrens artikel "Bessemermonumentets berättelser – om kulturarvsbruk, begreppet kulturarv och betydelsen av en plats".