Dokumentation av TICCIH-kongressen 2012

Ett urval av de texter som presenterades vid TICCIH-kongressen i Taipei 2012 finns nu att ladda ner som pdf-fil från TICCIHs hemsida. TICCIH congress 2012 selected papers. Skriften är på 169 sidor. Av speciellt svenskt intresse kan vara minnesorden över prof. Marie Nisser av TICCIHs nuvarande ordförande Patrick Martin.