Detaljplan klubbad, Gasklocka 4 rivs

Kommunfullmäktige i Stockholm beslutade vid sitt sammanträde den 7 april att anta detaljplanen för Gasklocka 3 och 4, del av Norra Djurgårdsstaden, Hjorthagen 1:2 m.fl. Förslaget innebär att Gasklocka 4 rivs. På platsen byggs istället ett cirka 140 meter högt bostadstorn, som kommer att rymma 320 bostäder, café, bageri och restaurang samt en förskola för cirka 90 barn. Projektet omfattar även en skulpturpark som bl.a. omfattar fackverkskonstruktionen för Gasklocka 3, samt parkering för boende och besökare under mark.