Del av Stripa gruva rivs

Länsstyrelsen i Örebro län har givit tillstånd till att en bandgång vid byggnadsminnet Stripa gruva rivs. Bandgången är i så pass dåligt skick att den utgör en säkerhetsrisk det skulle nära nog krävas en rekonstruktion att rädda den. Villkoren för rivningen är att den sker under antikvarisk medverkan och att vissa delar bevaras. Stripa gruva utnämndes till Årets industriminne 2010.