De internationella fyrdagarna 17-18 augusti 2013

Svenska Fyrsällskapet, många lokala fyrföreningar samt Sjöfartsverket kommer under Internationella Fyrdagen att hålla ca 70 fyrplatser runt hela Sverige öppna för besökare. Antal besökare brukar vara runt 11.000 - 12.000 och Sverige är det land i världen som har flest fyrbesökare. Mer information hittar du på Svenska fyrsällskapets hemsida under rubriken aktuellt.