Dags att utse Årets industriminne 2016

Varje år sedan 1995 har ett urval av landets allra viktigast industriella kulturmiljöer fått välförtjänt uppmärksamhet genom utmärkelsen Årets industriminne. Nu är det dags att lägga ytterligare en miljö till listan. Svenska industriminnesföreningen utlyser nu priset för 22:a året i rad.

Föreningen hoppas på en stor bredd av nomineringar och manar alla att skicka in förslag. Vem som helst har rätt att nominera. Sista dag för nomineringar är 25 februari 2016. Förslagen ska skickas till aretsindustriminne@sim.se.

Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Årets industriminne är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla det industriella kulturarvet.

Utmärkelsen tilldelas ett industriminne, materiellt eller immateriellt, som speglar industriella processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor.

Mer om utlysningen, med en lista med önskvärda kvaliteter, kan laddas hem i en särskilt dokument, klicka här.

Årets industriminne allmän