Corsetter och kärnkraft – två produkter från framväxten av det moderna Sverige

Corsetter och kärnkraft – två produkter från framväxten av det moderna Sverige

2022 års tema för utmärkelsen Årets industriminne:  "Modernt industriarv"

Från 2019 har SIM genom utmärkelsen Årets industriminne valt att fokusera på tematiska aspekter som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2022 var temat "Modernt industriarv". Med det temat ville SIM sätta fokus på industrins anläggningar, miljöer och minnen från andra halvan av 1900-talet, en tid som kännetecknas av både en kraftig strukturomvandling och en kulminerande industrisektor.

Utmärkelse Årets industriminne 2022 gick till Abecita of Sweden AB, f.d. AB Corsettindustri, kvarteret Glesvingen 12 i Borås. Priset motiveras av att Abecita of Sweden/AB Corsettindustri representerar en bransch som spelade en viktig del av det moderna Sveriges framväxt efter andra världskriget. Dess berättelser vittnar om kvinnokraften inom den svenska tekoindustrin. Arvet har omhändertagits och tillgängliggjorts genom produktionslokalerna som idag samspelar med konst vars tematik som anspelar på företagets textila historia.

Svenska Industriminnesföreningen bjuder in till ett digitalt seminarium kring 2022 års tema för utmärkelsen Årets Industriminne 2022: ”Modernt Industriarv”.

Torsdag den 19 januari 2023

Kl 16.00-18.00

”Välkommen” - Catarina Karlsson, Forskningskoordinator Bergshistoria, Jernkontoret, och ordförande i SIM styrelse.

”Modernt industriarv” - Maths Isacson, seniorprofessor vid ekonomiskhistoriska institutionen vid Uppsala universitet och Mia Geijer, Fil dr, antikvarie på Länsstyrelsen Örebro, Forskare, Kulturvård, Uppsala Universitet och styrelseledamot SIM.

”Den expanderade staden Borås med dess textil- och konfektionsindustri” - Fredrik Hjelm, Stadsantikvarie på Borås Stad.

”Årets Industriminne 2022: AB Corsettindustri/Abecita of Sweden, kvarteret Glesvinge 12 i Borås”Michaéla Faily, museichef vid Abecita Popkonst och Foto.

”Det första kommersiella kärnkraftsverket – Ågestaverket 1964-1974” - Magdalena Tafvelin Heldner, intendent vid Tekniska museet och adjungerad styrelseledamot SIM.

”Öppet samtal kring 2022 års tema: Modernt Industriarv” – Samtalet leds av Catarina Karlsson.

Välkommen!

Anmälan senast onsdagen den 18 januari 2023 via länken nedan:

https://ui.ungpd.com/Surveys/9d037b83-c350-4abf-a63d-3604b4e330f5