Catarina Karlsson ny ordförande i SIM

I samband med SIM årsmöte den 24 mars lämnade Jan af Geijerstam ordförandeuppdraget i föreningen, en post som han innehaft sedan 2010. 

SIM välkomnar istället Catarina Karlsson som ny ordförande. Catarina  är arkeolog och historiker med fokus på bergshistoria. Hon arbetar som forskningsassistent vid Jernkontoret med Bergshistoriska utskottets projekt och kommittéer. Parallellt arbetar hon som utvecklingsstrateg vid Bergslagens Medeltidsmuseum med Nya Lapphyttan i Norberg. Hon är fil.dr. i agrarhistoria vid SLU och disputerade 2015 på en avhandling om järn- och stålkonsumtion inom det medeltida jordbruket. Styrelseledamot i SIM sedan 2017. Varmt välkommen.

Som ny ledamot av SIM styrelse välkomnar vi Klas Lundqvist som har ett långvarigt och starkt engagemang för det i industriella arvet på sin meritlista. Den nya styrelsen presenteras inom kort på den här webbplatsen.