Call for papers TICCIH Lille 2015 – deadline senarelagd

TICCIH:s sextonde internationella kongress hålls i Lille med omgivningar (världsarvet Le Bassin minier du Nord-Pas de Calais) den 6-11 september 2015. Lämna ett bidrag till konferensen! Notera att sista dagen för bidrag nu är senarelagd till den 15 september 2014. Se call for papers, SIM:s speciella sida om kongressen eller gå direkt till kongressens egen webbplats.