Brev från TICCIH till Miljööverdomstolen:
Stoppa rivningen av Gasklocka 4!

Frågan om detaljplanen för Norra Djurgårdsstaden Gasklocka 3 och 4 i Stockholm ligger för närvarande under avgörande hos Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt. I en mycket kraftfullt formulerad inlaga till Miljööverdomstolen går TICCIH:s ordförande Patrick Martin till storms mot planerna att riva Gasklocka 4 vid Värtgasverket. I brevet understryker Martin, på vägnar av TICCIH:s styrelse, att Värtagasverket är ett av Europas allra mest imponerande och ännu bevarade exemplen på stadsgasanläggningar.

TICCIH uppmanar domstolen att förhindra rivningen av Gasklocka 4 så att den kan bevaras som ett varaktig del av Stockholms urbana kulturarv, skriver Martin i yttrandet.

"We sincerely hope that this gasholder can be preserved as a lasting element of your urban cultural heritage, and urge you most earnestly to resist the demolition proposal. … We therefor urge that the court decide to prevent the demolition of the Gasklocka Number 4 at Hjorthagen."