BizStories

Centrum för Näringslivshistoria har lanserat BizStories, en webbaserad ämnesportal om företagshistoria och hur företag arbetar med att bevara och berätta sin historia.  Artiklarna täcker svenska och utländska företag och är skrivna av företagshistoriker, marknadsförare och medarbetare på Centrum för Näringslivshistoria. Artiklarna täcker områdena företagsarkiv, history marketing och näringslivshistoria.
– Vi gör vårt redaktionella urval utifrån ett mål att lyfta värdet av näringslivshistoria, både för de enskilda företagen och för samhället i stort, säger Anders Sjöman, kommunikationschef på Centrum för Näringslivshistoria. Det är en nyhetsportal för både marknadsförare och företagshistoriker. Här finns artiklarna om företagsarkiv som finns både som fysiska museum och digitala världar. Vi lyfter de oberättade historierna från svenskt företagande och näringsliv.