Årets Industriminne 2023

Nu är det dags at utse Årets industriminne 2023!

Svenska industriminnesföreningen (SIM) utlyser för 29:e året i rad utmärkelsen Årets industriminne.

Vi vill gärna ha dit förslag på en anläggning, et objekt eller en miljö som förtjänar at

uppmärksammas!

När: Senast söndagen den 2 april 2023 måste förslagen vara inne, vi förlänger ansökningstiden.

Vem: Vem som helst kan lämna förslag.

Hur: Fyll i dit förslag med motivering och beskrivningar i SIM:s nomineringsformulär och mejla till: roine.wiklund@ltu.se

Formuläret: Bifogas denna utlysning. Det kan även laddas ned från www.sim.se.

Utdelning: Mottagaren av Årets industriminne 2023 presenteras kring månadsskiftet maj juni och samtidigt meddelas när utmärkelsen delas ut.

Mer information: Se www.sim.se eller mail till Roine Viklund roine.wiklund@ltu.se

Om utmärkelsen

Varje år sedan 1995 utser SIM Årets industriminne. Syftet är at uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet. Utmärkelsen tilldelas ett industriminne som speglar industriella processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor. Mottagaren får en gjutjärnsplakett som delas ut vid en ceremoni på den aktuella platsen och utmärkelsen kommuniceras såväl nationellt som lokalt.

Årets tema 2023 "Levande kulturarv – om metoder, kunskaper och färdigheter som överförs från en generation till nästa "

Varje år sedan 1995 utser SIM Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelse är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för at bevara, bruka, gestalta och förmedla industriarvet.

Utmärkelsen tilldelas ett industriminne som speglar industriella processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor. Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringar. Vem som helst har rätt att nominera. Mottagaren får en gjutjärnsplakett som delas ut vid en ceremoni på den aktuella platsen och utmärkelsen kommuniceras såväl nationellt som lokalt.

Från 2019 har SIM genom utmärkelsen Årets industriminne valt att fokusera på tematiska aspekter som är angelägna för industriarvet i samtiden. År 2023 är temat ”Kulturarv i förändring”. Det handlar om överföring av kunskap mellan generationer som möjliggör ett långsiktigt bevarande och förmedlande av vårt gemensamma kulturarv för framtiden.

Med årets tema vill SIM sätta fokus på det föränderliga industriella kulturarvet. Olika generationer har olika krav och förväntningar på det industriella kulturarvet och förmedlings-verksamheten är en viktig del för att nå ut till det omkringliggande samhället.

Det vi gör idag formar framtiden och det är för kommande generationer som kulturarvet bevaras, men hur kan vi möta dessa förändringar och skapa en hållbar framtid? Hur överförs metoder, kunskaper och färdigheter mellan generationer som möjliggör ett långsiktigt bevarande och förmedlande av vårt gemensamma kulturarv.

SIM vill nu ha in nomineringar till Årets industriminne 2023 som belyser detta förändringsarbete på lovvärda sätt. Det kan handla om alla typer av industriella kulturarv och från alla tider, om det vardagliga och det typiska, men också exempel på framgångar och misslyckanden.

Önskvärda kvaliteter för Årets industriminne

Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringarna. I urvalsprocessen bedöms de i nomineringsformuläret efterfrågade aspekterna:

• Hur svarar industriminnet upp mot årets tema ”Levande kulturarv”

• Et välbevarat industriminne

• Hållbar, långsiktig och säkerställd förvaltning

• Nyskapande och kreativa former för samverkan med andra aktörer

• Kunskapsuppbyggnad

• Ambitiös och innovativ gestaltning och förmedling

• Industriminnet belyses ur t ex funktionsförutsättnings-, jämställdhets-, mångfalds- eller barnperspektiv

• Industriminnet kommuniceras på et bra sätt i olika mediekanaler

För at SIM:s styrelse ska kunna bedöma de industriminnen som nominerats, så måste din nominering innehålla information avseende dessa önskvärda kvaliteter, även om det nominerade objektet inte måste leva upp till alla nämnda aspekter.

Ladda hem mer information här ladda hem nomineringsblankett här word här