Årets industriminne 2017
– Långbans gruv- och kulturby

Långbans gruv- och kulturby ligger i Filipstads kommun, Värmlans län. Långban är en av världens mineralrikaste platser. Det är en väl bevarad bergsbruksmiljö med både gruvor och hytta och är idag ett viktigt besöksmål som minner om det värmländska bergsbrukets rika historia. Projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” har givit Långban en ny betydelse. Idag offentliggör Svenska industriminnesföreningen att Långbans gruv- och kulturby utses till Årets industriminne 2017 ”för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar”.

Utmärkelsen delas ut på plats i Långban lördagen den 10 juni kl. 11.00 i närvaro av bl. a. Kenneth Johansson, Landshövding i Värmlands län, Per Gruvberger, kommunstyrelseordförande Filipstad, Qaisar Mahmood, avdelningschef kulturmiljöavdelningen, Riksantikvarieämbetet, Rima Shams-Al-Deen, projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande” och Lilian Höjd, Långbans gruv- och kulturby. Under dagen öppnar även Långban för sommarsäsongen. För pressbilder och mer information, klicka här.

Talespersoner
SIM
Magdalena Tafvelin Heldner, intendent, Tekniska museet
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se
070 - 672 26 48

Dag Avango, styrelseledamot SIM
avango@kth.se
0733- 788 579

Jan af Geijerstam, ordförande SIM
jan@geijerstam.se
070 - 566 21 53

Filipstads Kommun
Susanne Berggren
susanne.berggren@filipstad.se
0590-611 00
072-599 03 39

Per Gruvberger, KSO Filipstad
per.gruvberger@filipstad.se
070-200 97 89


Långban 01. Värmlands museum Susanne Berggren IMG_0117


Svenska industriminnesföreningens motivering
till utmärkelsen Årets industriminne 2017

Långbans gruv- och kulturby i Filipstads kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2017 för ett nyskapande sätt att använda en industriell kulturmiljö som en resurs i arbetet med en av våra mest aktuella samhällsutmaningar.

Inom ramen för projektet ”Från flyktingmottagande till samhällsdeltagande: Långbans gruv- och kulturby som drivkraft för samverkan över gränser” har Värmlands museum och Filipstads kommun, i samarbete med Riksantikvarieämbetet, utvecklat Långban som en resurs för integration av nyanlända.

Genom de arbetsinsatser som Filipstads nya invånare genomfört i Långban har projektet bidragit till att skapa samhörigheter mellan nyanlända, andra kommuninvånare och en kulturmiljö av nationell betydelse. Långban är en väl bevarad gruvanläggning med tillhörande hytta och samhälle och har en mycket lång historia. Det är en av världens mest mineralrika platser.

Utbildning inom projektet har skapat nya anställningsmöjligheter för de medverkande och har samtidigt bidragit till underhåll, långsiktigt bevarande och fortsatt utveckling av besöksmålet genom nya former för förmedling och gestaltning.

Genom att tilldela Långbans gruv- och kulturby utmärkelsen Årets industriminne vill Svenska industriminnesföreningen uppmärksamma Långbansprojektet som ett exempel på hur arbete med industrisamhällets kulturarv framgångsrikt kan bedrivas i vår tid.