Årets industriminne 2015 delas ut – Välkomna!

Boka in lördagen den 15 augusti. Då delas utmärkelsen Årets industriminne ut till Fengersfors bruk. Platsen är förstås Fengersfors bruk. Själva prisceremonin äger rum kl. 11.30 under närvaro av Conny Brännberg, ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd och Västsvenska turistrådet. Efter detta erbjuds rundvandringar på bruksområdet och under dagen, fram till 16.00, håller konstnärs- och designkollektivet Not Quite öppet på bruksområdet. För övriga arrangemang under sommar och höst se brukets egen hemsida.

05. CC_BY_SA_Eric_Julihn_2011_009_Fengersfors_fabriksentre
Fabriksentrén med stilig trappa av granit. Fengersfors bruk. Foto: Eric Julihn 2011 cc-by-sa.


07. CC_BY_SA_Eric_Julihn_2013_010_Fengersfors_holländeriet
Holländeriet i Fengersfors rymmer åtta holländare, varav flera är kompletta med drivsystem. Holländare användes tidigare i pappersindustrin för malning, blandning och färgning av massan. Foto: Eric Julihn 2013 cc-by-sa.


34. CC_BY_SA_Eric_Julihn_2013_028_Fengersfors_stenugnsbageriet
Stenugnsbageriet ”Brukets godaste” på Fengersfors. Foto: Eric Julihn 2013 cc-by-sa.