ArbetSam i Almedalen, Visby 2014

För tredje året i rad medverkar ArbetSam i Almedalen 29 juni – 2 juli. I samarbete med Transporthistoriskt Nätverk riktas fokus mot besöksnäringen (resor på museijärnvägar, flygdagar, veteranrallyn, ångbåtsturer, ungdomsseglingar och arbetslivsmuseerna i allmänhet som varje år lockar 10 miljoner besökare), behovet av kunskap (för att klara ett hållbart bevarande och brukande av det transporthistoriska kulturarvet krävs kunskap och kunskapsöverföring) samt kulturarvet – stärkt bevaranderätt (transporthistoriska föremål har inte samma lagskydd som andra delar av kulturarvet).

ArbetSam anordnar under tisdagen 1 juli kl 13-13.45 en debatt på temat "Fri entré på centralmuseer – hur påverkar det arbetslivsmuseer?"

Allt äger rum på Holmen, H620.