Allt fler industriella världsarv

En rad industriella världsarv har under senare år utnämnts till världsarv. Under Världsarvskommittén beslutade vid sitt möte i Bonn  i månadsskiftet juni/juli 2015 att utnämna inte mindre än sju miljöer, samlingar av miljöer eller stora transportsystem med industriell anknytning till världsarv. Se vidare sidan Industriella världsarv.
Nästa gång Världsarvskommittén sammanträder är i Istanbul, Turkiet 10-20 juli 2016.