Nominera till årets industriminne

 

Varje år sedan 1995 har Svenska industriminnesföreningen ut­sett Årets Industriminne. Syftet med utmärkelsen är att stödja arbetet med det industriella kulturarvet och belöna långsiktiga och nyskapande insatser för att bevara och gestalta anläggningar eller miljöer som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

Priset består av en gjutjärnsplakett, som del­as ut vid en ceremoni på den aktuella platsen. De första åren delades även heders­om­nämn­anden ut. Evene­manget och själva utmärkelsen brukar röna stor upp­märk­sam­het.

Beslut om vilken miljö som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringar från bl. a. landets museer och länsstyrelser, föreningens medlemmar och andra enskilda och organisationer.

keyboard_arrow_up