Nu är det dags att utse Årets industriminne 2015
– nomineringen är öppen till den 16 mars

Varje år sedan 1995 utser Svenska industriminnesföreningens styrelse Årets Industriminne. I år blir det den tjugoförsta pristagaren som utses.
Syftet är att stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, gestalta och förmedla detta kulturarv. Det är nu dags för att nominera kandidater till 2015 års utmärkelse.

Alla intresserade, utan undantag, är välkomna att lämna förslag. Läs igenom kriterierna här nedan och skicka ert/era förslag till föreningens sekreterare, helst på e-postadress eric.julihn(a)telia.com eller med vanlig post till Eric Julihn, Falkvägen 22, 541 33 Skövde.

Nomineringar får innehålla max 5 000 tecken och måste innehålla:
• Namn och adress på nominerat industriminne
• Hemsideadress om sådan finns
• En beskrivning av objektet
• En motivering, gärna detaljerad.

Se till att skicka in ditt förslag så att vi har det måndagen senast den 16 mars 2015.

Önskvärda kvaliteter hos Årets industriminne

Enligt kriterierna för Årets industriminne ska utmärkelsen tilldelas ett industriminne, materiellt eller immateriellt, som speglar industriella processer, samhälleliga förhållanden eller mänskliga livsvillkor.

Önskvärda kvaliteter för Årets industriminne är: 

• En välbevarad anläggning eller miljö
• Teknik som fortfarande är körbar och visas i drift
• Stora pedagogiska värden
• Stora upplevelsevärden
• God tillgänglighet för besökare
• Lokal förankring och ideellt engagemang 
• Långsiktig och säkerställd förvaltning
• Nyskapande former för samverkan med andra aktörer
• Utveckling och uppbyggande av kunskap i anknytning till industriminnet
• Ambitiösa och innovativa sätt att gestalta och förmedla det industriella arvet
• Ett industriminne som belyses ur många olika perspektiv, exempelvis ålder, genus eller etnicitet.

En spridning bland mottagarna skall eftersträvas vad gäller geografiskt läge, bransch, skala, teknik etc.