Hotade industrimiljöer

En rad industrihistoriska miljöer i Sverige – och globalt – hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. I flera fall är läget akut. Under hotade miljöer ger vi några exempel på miljöer under hot och listor över hotade miljöer. Aktuella händelser finns under rubriken Aktuellt/Nyheter.