Kulturarvsföretag

Här listas företag som erbjuder tjänster som kan vara till nytta i samband med inventering, bevarande, vård och förmedling av det industrihistoriska arvet. Skicka gärna förslag på ytterligare notiser till webmaster@sim.se