Internationellt

Industrisamhället är globalt, i historia och samtid. Globaliseringen sträcker sig ofta betydligt längre tillbaka än vi anar. Svenska industriminnesföreningen utgör den svenska delen av TICCIH – den internationella industriarvsorganisationen. Se vidare fliken TICCIH.

En svensk basnäringar som järn- och stål bygger på månghundraåriga traditioner där internationella kontakter har varit en nödvändig förutsättning både när det gäller teknisk kunskap, finansiering och marknader. Detsamma gäller så gott som samtliga andra näringar. I undermenyerna ovan hittar du länkar till internationella organisationer, ekomuseer, världsarv, hotade industriarvsmiljöer och mycket mer.