Internationella miljöer

Här har vi samlat länkar till ekomuseer, världsarv, industrihistoriska miljöer, hotade industrimiljöer och övriga museer runt om i världen.

Men vi vill gärna länka till ännu fler. Har du tips, maila oss på info(a)sim.se