Industriella världsarv

Världsarv är kultur- och naturmiljöer i världen som anses vara av stor betydelse för hela mänskligheten. FN-organisationen Unesco (Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) upprätthåller listan över världsarven och dess medlemsländer nominerar objekt till listan. Vad som är och hur ett objekt kan bli ett världsarv bestäms i världsarvskonventionen (Konventionen om skydd för världens kultur- och naturarv). Unescos generalförsamling antog konventionen 1972.

Länkarna på denna sida går till den engelska versionen av Unescos världsarvslista. Under rubriken "Industriella världsarv i Europa" ligger fyra svenska världsarv med industriell anknytning. Dessa fyra ligger även högst upp, men här kommer man direkt till miljöernas svenska hemsidor.