Industriarvet & arbetets organisationer

Med industrialismen växte en arbetsmarknad. Företagsägare och anställda organiserade sig för att värna sina intressen. Arbetarnas kamp för organisationsrätten var ofta hård och långvarig. Idag är arbetsgivarorganisationer och fackföreningar en självklar del av svenskt samhälle. Här finns ofta viktig kunskap om industrihistorien. Arbetsmarknadens parter, arbetsgivare och fackföreningar, är organiserade i centralorganisationer, som i sin tur oftast består av förbund som representerar mer begränsade näringar eller yrkesgrupper. Ibland är organisationernas fokus förhandlingsfrågor, i andra fall är de även breda intresseorganisationer. Organisationernas intresse för sin historia varierar kraftigt. Vid sidan av arbetsmarknadens parter finns även specialiserade organisationer eller projekt, med en speciellt fokus på en enskild bransch eller ett större företag. Dem har vi placerat allra först.