Industriarv – skyddat och tolkat

Industrisamhällets minnen och byggda miljöer präglar dagens samhälle. I vissa industriarv fått ett speciellt samhälleligt skydd – exempelvis som världsarv, riksintressen eller byggnadsminnen. I andra fall lägger myndigheter, privata företag, ideella krafter och enskilda eldsjälar ned ett stort arbete för att värna industriarvet. I industrisamhällets historiska landskap finns museer, välbevarade industrimiljöer och större samarbeten för att berätta historien. I andra fall används industribyggnader som en del i bygget av det helt nya. Under rubriken "Industriarv – skyddat och tolkat" ger vi mer information och exempel.