Hotat & "övergivet"

En rad industrihistoriska miljöer i Sverige – och globalt – hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. I flera fall är läget akut. Under hotade miljöer vill vi rikta uppmärksamhet mot just nu kraftigt hotade miljöer, och på så sätt bidra till debatt och opinion – och kanske även bidra till att rädda miljöerna som industrihistoriska miljöer. Till de hotade miljöer hör även vattnets industrihistoriska landskap och det förorenade industriarvet. Andra miljöer har en oviss framtid och lämnas åt sitt öde. De kallas ibland "övergivna" även om de ännu spelar en viktig roll för minnet.