Lokala arbetslivsmuseer i Sverige

I Sverige finns över 1400 arbetslivsmuseer, merparten drivs ideellt och representerar det industriella samhällets arbetsplatser.

På Arbetets Museum finns en databas med länkar och information om landets arbetslivsmuseer, länk till denna hittar du också i högerspalten.

Med arbetslivsmuseum avses sådan verksamhet som har till syfte att bevara och gestalta en arbetsplats kulturhistoriska värden, såväl fysiska som immateriella, inom privat eller offentlig sektor och som är eller avses att bli tillgänglig för allmänheten. Här nedan länkar vi till några av dessa.