Industriarvets föreningar, nätverk, organisationer

Industrisamhällets historia och kulturarv förvaltas av såväl myndigheter som av civilsamhället. SIM har en central roll inom området, men här finns även en rad andra organisationer av stor betydelse. På nationell nivå har SIM ett kontinuerligt samarbete med ICOMOS Sverige, Europa Nostra Sverige, ArbetSam, Sveriges hembygdsförbund och Svenska byggnadsvårdsföreningen. Det finns också en rad andra organisationer på nationell, regional och lokal nivå. Vissa riktar sitt fokus mot speciella fackområden. Hos arbetsgivarorganisationer och fackföreningar finns ofta viktig kunskap om industrihistorien.

Sök vidare under rubrikerna i högerspalten.