Det förorenade industriarvet

Sedan flera decennier tillbaka pågår ett systematiskt arbete för att kartlägga Sveriges svårast förorenade miljöer. Så gott som alla är ett resultat av industriell verksamhet och saneringen av dem kan innebära direkta och allvarliga hot mot industrihistoriska värden. Valet av åtgärder är därför viktigt. Det är företagens ansvar att städa upp efter sig, men i praktiken finns i många fall inte längre någon att ställa till svars. I alla dessa fall får samhället gå in och ansvara för sanering och återställande. Kostnaderna är stora.

Längre ned på denna sida har vi sammanställt material som länkar till inventeringar och klassificering av platser som är farliga för miljö och människa. Kartläggningen utförs av länsstyrelserna och Naturvårdsverket samordnar. Det är också dessa myndigheter som fördelar anslag till saneringar och som lämnar riktlinjer för hur saneringen ska utföras. Vi har också sammanställt länkar till några av många exempel på miljöer som sanerats.

Det är företagens ansvar att städa upp efter sig, men i praktiken finns i många fall inte längre någon att ställa till svars. I alla dessa fall får samhället gå in och ansvara för sanering och återställande. Kostnaderna är stora. På en särskild sida, "Sanering" har vi sammanställt länkar till olika aktörer som arbetar med sanering.