Det "övergivna"

Det finns ett stort intresse för att utforska och upptäcka övergivna miljöer. "Nyckeln till framgångs­rika friluftsmuseer och andra former av bevarande av industriminnen, är att bejaka nyfikenheten och utforskarkänslan." Ungefär så sa urban explorern Arvid Rudling vid Svenska Industriminnesföreningens konferens i Norrköping 2012 om industriarvet i praktik och forskning. En del av denna rörelse är ekonom-historikern Jan Jörnmark med sina böcker ”Övergivna platser”. Här har vi länkat några av de som själva dokumenterar och upptäcker.