Så utses Årets industriminne

Varje år sedan 1995 utser styrelsen för Svenska industriminnesföreningen Årets industriminne. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma och stödja det långsiktiga arbetet med det industriella kulturarvet. Utmärkelsen är ett erkännande för utförda, lovvärda insatser för att bevara, bruka, gestalta och förmedla detta kulturarv.

Priset består av en gjutjärnsplakett, som del­as ut vid en ceremoni på den aktuella platsen. De första åren delades även heders­om­nämn­anden ut. Evene­manget och själva utmärkelsen brukar röna stor upp­märk­sam­het.

Beslut om vilket industriminne som ska belönas tas av föreningens styrelse på grundval av nomineringar från t.ex. landets museer och länsstyrelser, föreningens medlemmar, enskilda personer, eller andra organisationer. Vem som helst har rätt att nominera, något som görs via e-post. Förteckningar över de miljöer som hittills fått utmärkelsen finns under menyalternativet "Årets industriminne".

En länk till kriterierna för valet av Årets industriminne hittar du i högerspalten.