Årets industriarvspublikation 2021

 

Gamla sågar – vatten-, ång- och vinddrivna av Mats Nylander och Hans Fryk. 

Med utmärkelsen Årets industriarvspublikation vill Svenska industriminnesföreningen (SIM) sätta fokus på goda exempel på publikationer där industriarvet speglas, tillgängliggörs, gestaltas och förmedlas med nya och samhällsrelevanta perspektiv. Utmärkelsen delades ut för första gången 2020 och vinnare blev då podden Staden.

Nio publikationer är nominerade till Årets industriarvspublikation 2021, där styrelsemedlemmarna i SIM har nominerat var sin publikation. Vinnaren utses efter omröstning inom styrelsen och har offentliggjort idag den 7 december. Belöningen blir äran och ett diplom.

Nomineringstext: Trävaror har sedan urminnes tider varit en viktig del av den svenska ekonomin. Det mesta byggnadsvirket i Sverige var i äldre tider närvuxet och närsågat med lokal energi som drivkraft. Med industrialismens och de nya kommunikationsvägarnas genombrott såg sågbranschen en boom. Trots 1900-talets moderna byggmaterial har träkonstruktioner av olika slag även varit en del av det industriella byggandet. Träbyggande har under de senaste åren lanserats som ett miljövänligt alternativ till stål, glas och betong och trä lyfts fram som ett karaktärsskapande byggnadsmaterial. Liksom förr är virke en viktig exportvara. Mats Nylinder och Hans Fryk fick idén att samla ihop historien bakom gamla sågar från hela Sverige. De beskriver både de enskilda sågarna och hur de illustrerar utvecklingen av kunskap och teknik från de förindustriella till de tidigindustriella sågprocesserna. Det är ett imponerande och gediget arbete som med iver och flit skett helt ideellt. Resultatet är en bok som både ger kunskap om historien bakom ett attraktivt byggnadsmaterial, en viktig del av vårt lands ekonomiska- och bebyggelsehistoriska utveckling och inspiration till avstickare från den ordinarie resrutten. För runt nästa vattenkrök kan det ännu finnas en gammal såg.

Boken är inbunden och omfattar 282 sidor. Den kan beställas av Mats Nylinder på e-post: m.nylinder@telia.com

keyboard_arrow_up