Sveriges hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund bildades 1916 och organiserar drygt 2 000 hembygdsföreningar med sammanlagt cirka 450 000 medlemmar. Förbundet ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund och företräder hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser. Hembygdsföreningarnas fokus ligger på det agrara samhällets arbete och liv och den tidiga industrialismen. Även den senare industrialismen finns representerad i hembygdsföreningarnas miljöer och samlingar.
De enskilda hembygdsföreningarna är organiserade i 26 regionala förbund. Ungefär 1 300 av dem har hembygdsgårdar av kulturhistoriskt värde för lokalbefolkningen och som ofta fungerar som mötesplats och arenor för aktiviteter i det lokala kulturlivet. Museerna drivs i huvudsak med ideella krafter, men anställd personal förekommer. Hembygdsrörelsen har en gemensam historia med landets länsmuseer och i flera län har det regionala hembygdsförbundet ställning som stiftare i museistiftelserna.