Svenska byggnadsvårdsföreningen

Svenska byggnadsvårdsföreningen är en ideell förening som bildades 1975 under det av Europarådet utlysta byggnadsvårdsåret. Föreningen har till ändamål att verka för byggnadsvårdens utveckling - i människans och samhällets tjänst. Industriarvets byggnader och miljöer är en viktig del av föreningens verksamhet. SIM har ett kontinuerligt utbyte med Svenska byggnadsvårdsföreningen. Både SIM och många av SIM:s enskilda medlemmar är även medlemmar i Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Svenska byggnadsvårdsföreningen ska
• verka för att byggnader och bebyggelsemiljöer från alla tider skyddas, vårdas och bevaras
• främja utbildning och forskning om den äldre bebyggelsens speciella förutsättningar och historia
• skapa opinion i frågor om byggnadsvård och byggnadskultur i samhällsdebatt och miljöpolitik
• hålla kunskapen om äldre, beprövad byggnadsteknik levande
• främja god kvalitet i nutida planering och bebyggelse
• samarbeta med sammanslutningar och enskilda som har intresse för byggnadsvård och byggnadskultur
• utveckla internationella kontakter på byggnadsvårdsområdet
Föreningen ger ut en egen tidskrift, Byggnadskultur, som kommer ut med 4 nummer per år. Man ordnar speciella temadagar byggnadsvårdsläger på olika platser i Sverige. Föreningen arbetar även aktivt med att skapa opinion - via bland annat Gula listan - i frågor som rör byggnadsvård och samhällsplanering.