Omvandlade industrimiljöer

Industrihistoriska miljöer är alltid något annat än de var, hur väl bevarade de än är. De har fått en ny användning, i en ny tid. I vissa fall har lämnade industrimiljöer blivit bostäder, kontor eller affärer. Där ses ofta den industriella karaktären ses som en kvalitet i sig, som ett estetiskt värde och kanske också som en påminnelse om det förflutna och tidens gång. Här kallar vi sådana platser "omvandlade industrimiljöer".