Att se med andra(s) ögon – bild och skönlitteratur

Den konstnärliga gestaltningen av industrins och arbetets miljöer, landskap och människor är del av historia och samtid. I olika former hjälper oss bild och text att tolka och förstå förflutenheter, bebyggelsemiljöer och andra fysiska lämningar.
Vi kommer att på dessa sidor förmedla material som kan bidra till att öka användningen av i första hand konst, fotografi och litteratur i arbetet med industrihistoriska miljöer.