Södra Norrland

Södra Norrland omfattar här tre län: Gävleborgs län (X), Västernorrlands län (Y) och Jämtlands län (Z) samt större delen av sex landskap, Gästrikland, Hälsingland, Härjedalen, Medelpad, Jämtland och Ångermanland. Den nordligaste delen av Ångermanland hör till Västerbottens län och den nordostligaste spetsen av Dalarna till Gävleborgs län.
Bebyggelsen är samlad längs älvarna (från söder Dalälven, Ljusnan, Ljungan, Indalsälven och Ångermanälven) och vid kusten.

I söder möter Mellansveriges järnbruk de norrländska skogarna. Längre mot norr har industrin sett tre olika skeden. Först kom järnhanteringen, som ett svar på de sinande skogstillgångarna i Mellansverige. Från 1870-talet växte sågverksindustrin explosionsartat och från 1800-talets sista årtionden växte massaindustrin.
Wifsta_pappersbruk
Wifsta pappersbruk, Timrå 2005. Foto Sendelbach, Wikimedia.


Wifsta pappersbruk, Timrå 2005. Foto: Sendelbach, Wikimedia.

Idag finns levande järnhantering kvar bara i Gästrikland. Här ligger de stora stålindustrierna i Sandviken och Hofors. Hälsingland är Sveriges skogrikaste landskap och skogsindustrin dominerar ensam. Här, liksom i norra Ångermanland, har svensk linhantering haft ett centrum. Härjedalen är Sveriges glesast befolkade landskap och nästan alla människor bor i Ljusnans dalgång. I inget annat landskap finns så få sysselsatta i industrin. I Jämtland är Storsjöbygden ett centrum med Frösön och bördiga slätter. Kring Östersund finns länets tillverkningsindustri. I såväl Härjedalen som Jämtland har gruvhanteringen avsatt spår i historiens industriella landskap.
Bearbetning av text i Geijerstam, Arbetets historia 1997.