Östra Svealand

Till östra Svealand räknas här tre län: Stockholms län (A), Uppsala län (C) och Södermanlands (D) samt större delen av två landskap, Uppland och Södermanland. En mindre del av Uppland hör till Västmanlands län.

Som Sveriges huvudstad dominerar Stockholm regionen. Här finns en stor del av Sveriges centrala förvaltning, både för offentlig och privat sektor. Övervikten för tjänstesektorn är mycket kraftig i regionen. Ändå är Stockholm en betydande industristad. Uppsala är områdets andra storstad, ett centrum för kunskap och läkemedelsindustri. Tidigare låg Stockholms industrier centralt kring stadens inre vatten, men under 1900-talet har industriföretagen i dessa områden ersatts av bostäder och framför allt av kontor. Ibland är gamla industribyggnader bevarade, men med nytt innehåll. Ett väl synligt exempel är Münchenbryggeriet på Södermalm.

1024px-Stockholm_2009_PD_197
Münchenbryggeriet 2009. Foto Bin im Garten/Wikimedia.

Münchenbryggeriet 2009. Foto: Bin im Garten/Wikimedia.

I Stockholm möter Saltsjön Mälaren. Mot öster breder skärgården ut sig, ett fritidsparadis för de flesta, men samtidigt en kämpande glesbygd. Här finns också Utö, ända till slutet av 1800-talet en betydande järnmalmsgruva med export långt upp i Norrland. Västerut ligger Mälaren med en rik kulturbygd av slott och herrgårdar - och statarlängor. I norra Uppland, liksom i Södermanland, fanns många järnbruk. I norr låg de uppländska vallonbruken med gruvan i Dannemora som ett centralt nav. I Södermanland finns starka verkstadsindustrier i orter som Södertälje, Eskilstuna och Katrineholm. Vid den nordligaste upplandskusten möts Svealand och Norrland med betydande skogsindustrier i Hallstavik och Skutskär.

Bearbetning av text i Geijerstam, Arbetets historia 1997.