Västra Götaland

Regionen Västra Götaland omfattar här två län: Västra Götalands län (O) – tidigare Göteborgs och Bohus, Älvsborgs och Skaraborgs, samt Hallands län (N) och fyra landskap (Halland, Bohuslän, Västergötland och Dalsland).
Kusterna gav förutsättningar för fiske, varv, handel och stenindustri. Bohuslän är Sveriges mest utpräglade skärgårdslandskap med tretusen öar. Havet och stenen har dominerat näringslivet. Göteborg är Sveriges främsta sjöfartsstad, med Göta älvs dalgång som en port ut mot västerhavet. Tre storvarv (Götaverken med Arendal, Eriksbergs och Lindholmen), men även annan metallindustri som Volvo och SKF, har dominerat Göteborgs industri.
Norra_Älvstranden-1
Norra älvstranden i Göteborg. Foto David Castor. Wikimedia.

Norra älvstranden i Göteborg. Foto: David Castor. Wikimedia.
Älven som transportled skapade i sin tur en bas för industrier i regionen, som repslageriet i Älvängen och glasbruket i Surte. Invånarna i skogsbygden, i kustlandets bakland, försåg fiskarna och handelsmännen med varor, oftast livsmedel eller produkter som hade skogen som råvara. Hos Sjuhäradsbygdens småbrukare utvecklades hemslöjden först till hemindustri och sedan till en modern textil- och konfektionsindustri med stordrift och fabriker. De genom sekler berömda möbelsnickarna i Lindome blev eftersökta yrkesmän i det växande Göteborg. I Dalsland är skogen den viktigaste industriella råvaran. Tidigare var skogen också, tillsammans med vattenkraften, basen för Dalslands järnbruk. Idag dominerar pappersbruk och sågverk.

I Västergötland finns Sveriges äldsta odlingsbygder. Liksom i Halland, med sina bördiga kustslätter, är jordbruket en dominerande näring. I Halland var också säsongsarbetet vintertid, bland annat vid tegelbruk i Skåne och Danmark, av stor betydelse. Västgötabergen, som Billingen, Kinnekulle och Lugnåsberget, har lämnat råvaror till stenindustrin. Från början var det främst stenhuggerier. Senare blev det lättbetong, cement, mineralull och uran (Ranstad).

I hela regionen kan man också se hur vattendragen spelat en stor roll, i ett tidigare skede direkt för lokaliseringen av olika industrier och i ett senare skede för elproduktionen, som i Trollhättan och i Lagans dalgång. Två av många exempel är industrierna vid Mölndalsån och industrierna i Forsvik, båda med en månghundraårig historia.

Bearbetning av text i Geijerstam, Arbetets historia 1997.