Södra Götaland

Regionen Södra Götaland omfattar här två län: Skåne län (M), tidigare Kristianstads och Malmöhus och Blekinge län (K) samt två landskap med samma namn.
Från de magra skogsbygderna i norr sänker sig landet mot de bördiga jordbruksbygderna i söder. Välmående skånska bönder, fiskare i Blekinge och småhantverkare i skogsbygderna är kanske de tre bilder vi ser framför oss när vi tänker på liv och arbete i Skåne och Blekinge.
1024px-Övraby_mölla
Övraby mölla, 2008. Foto Jorchr, Wikimedia.

Övraby mölla, 2008. Foto: Jorchr, Wikimedia.
Varken lantarbetarna som bar upp storgodsen eller skogsbönderna i norr var dock särskilt välmående. Även i Skåne har mindre jordbruk slagits ut när driften koncentrerats till allt färre och allt större enheter.

Dessutom innebar 1900-talet en stark industrialisering och flykt från landsbygden, precis som i andra delar av landet. I norra Skåne och i Blekinge växte många seglivade småföretag upp med skogen som råvarubas. Också jordbruket gav upphov till industrier: mejerier, sockerfabriker, brännerier samt konserv- och frysfabriker. Kvarnarna, möllorna, som har en speciell ställning i det skånska landskapet, kan ses som ett uttryck för denna utveckling. Med en livsmedelsindustri i större skala utvecklades jordbruket mot att bli råvaruleverantör som arbetade på uppdrag från industrin. Sockerbetor är ett exempel på denna typ av odling, men även humleodlingen, som beskrivs i detta avsnitt.

Med industrialiseringen kring sekelskiftet började städerna att utvecklas. I inlandet grundades nya samhällen och gamla växte när järnvägen kom. Skånes västkust är en av Sveriges mest industrialiserade regioner. Malmö har länge varit en av Sveriges allra viktigaste industristäder, även om staden under senare decennier har drabbats mycket hårt av nedläggningar.

I Blekinge och nordöstra Skåne fick stenindustrin en speciell betydelse. När stennäringen var som störst kring 1930 arbetade en tredjedel av industriarbetarna i området med graniten. Efter 1950 växte flera viktiga metallindustrier i Blekinge. Lera, kalk och kol har varit andra viktiga råvaror för industrin. Varven i Malmö och Karlskrona var tidigare stora arbetsplatser, både lokalt och i Sverige som helhet.
Bearbetning av text i Geijerstam, Arbetets historia 1997.