2021 Wallåkra Stenkärlsfabrik

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2021 till Wallåkra Stenkärlsfabrik i Helsingborgs kommun i Skåne.

Wallåkra Stenkärlsfabrik tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2021 för omställningen av en gammal skånsk lervaruindustri till ett besöksmål i tiden med bevarade traditionella metoder. Här kan besökaren följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till färdig produkt, men också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett viktigt regionalt kulturarv.

Wallåkra Stenkärlsfabrik drivs sedan många år av Åsa Orrmell, som genom betydande personligt engagemang format verksamheten kring vår tids efterfrågan på genuina kulturarvsupplevelser, med utnyttjande av digitaliseringens möjligheter. Hennes insatser är ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden.

”Höganäskrus” är ett levande begrepp för många svenskar och Wallåkra Stenkärlsfabrik har varit en
av tillverkarna av detta hushållsgods sedan fabrikens tillkomst 1864. Anläggningen är därmed
representativ för den nordvästskånska lervaruindustrin, som var grundad på områdets unika
fyndigheter av stenkol och lera. Dessa fyndigheter kom även att användas för storskalig tillverkning
av eldfast tegel, avloppsrör och andra tekniska produkter. Wallåkra Stenkärlsfabrik har dock alltid
varit inriktad mot hushållsgods och tidvis även keramiska konstföremål.

Kännetecknande för detta legendariska hushållsgods är inte bara formspråket utan även saltglasyren,
som gör keramiken mycket motståndskraftig. Glasyren åstadkoms genom att salt skyfflas in i ugnen
mot slutet av bränningen.

På Wallåkra Stenkärlsfabrik finns möjlighet att följa hela produktionskedjan från lerfyndighet till
färdig produkt. Besökaren kan också prova på att ta plats vid en av drejskivorna i den
hundrafemtioåriga verkstaden. På så sätt förmedlas kunskap om de traditionella metoderna i ett
viktigt regionalt kulturarv.

Fabriken är belägen i Rååns dalgång, i utkanten av Vallåkra samhälle och inom ett område klassat
som ett riksintresse för kulturmiljö. I direkt anslutning till anläggningen ligger naturreservatet
Borgen, beskrivet redan i Linnés Skånska resa.

Wallåkra Stenkärlsfabrik är en intressant sevärdhet av hög kvalitet, där besökaren ges möjlighet att
uppleva, äta och köpa något som minne, allt grundbultar i modern destinationsutveckling. På det
viset säkerställs ett fortsatt intresse för att besöka platsen.

Fabriken drivs sedan många år av Åsa Orrmell, som genom betydande personligt engagemang format
verksamheten kring vår tids efterfrågan på genuina kulturarvsupplevelser, med utnyttjande av
digitaliseringens möjligheter. Hennes insatser är ett utmärkt exempel på ett entreprenörskap i tiden.
Den stora brännugnen vid Wallåkra eldas med stenkol, allt sedan starten 1864. Den pågående
klimatkrisen och behovet av omställning har initierat en internationell diskussion om användningen
av fossila bränslen inom industriarvet och det rörliga kulturarvet. Denna diskussion har just börjat.

Bilder

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Fill out this field
Fill out this field
Ange en giltig e-postadress.
You need to agree with the terms to proceed

keyboard_arrow_up