2019 Växbo Lin

Svenska industriminnesföreningens utmärkelse Årets industriminne går 2019 till Växbo Lin i Hälsingland för att med hållbarhet som utgångspunkt för hela verksamheten, bevara och utveckla ett levande industriminne.
Utmärkelsen delades första gången ut år 1995 och syftar till att uppmärksamma vårt industriella kulturarv och viktiga insatser som görs för att vårda och förmedla detta. Utmärkelsen av Årets industriminne 2019 delas ut den 5 augusti i samband med Linveckan i Hälsingland.

Med den omgivande bygden som relief tillverkar Växbo Lin vardagsprodukter av linne där hållbarhet är ett signum för hela verksamheten – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Tillverkningen utgör i sig en del av det textila industriarvet och bedrivs med en maskinpark som sträcker sig från 1923 till 2018 under samma tak. Växbo Lins besökare kan ta del av tillverkningsprocessen i väveriet som ligger vägg i vägg med butiken. Växbo Lin samverkar med både lokala och nationella aktörer för att bevara och utveckla såväl näringsliv som kulturarv.

Lintillverkning har långa historiska anor och är av stor betydelse för både det regionala och det nationella textila industriarvet. I Hälsingland där vattenkraften och jordmånen varit väsentliga förutsättningar för linframställningen är spåren påtagliga än idag, inte minst i form av de hälsingegårdar som numera ligger på UNESCO:s världsarvslista. Linet symboliserar också Hälsingland i form av dess landskapsblomma.

Kontaktpersoner SIM: 

Catarina Karlsson, Ordförande SIM
070-567 74 58
catarina.karlsson@jernkontoret.se

Magdalena Tafvelin Heldner, Intendent Tekniska museet
070-672 26 48
magdalena.tafvelin.heldner@tekniskamuseet.se

Kontaktperson Växbo Lin:
Hanna Bruce, VD Växbo Lin
+46 (0)278 – 666 200
hanna@vaxbolin.se

Läs mer på Växbo Lins webplats www.vaxbolin.se

Bilder från utdelningen av Årets Industriminne 2019

Bilder

keyboard_arrow_up