2016 Lessebo handpappersbruk

Lessebo handpappersbruk i Lessebo kommun i Kronobergs län tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2016 för bevarandet av ett unikt kulturarv genom varsam förnyelse och modernt entreprenörskap.

Lessebo var ett av Sveriges tidigaste pappersbruk och ett av dem som varit i drift längst, mer än 300 år. Det anlades 1693. Lessebo är det enda kvarvarande av runt 150 handpappersbruk i landet och ett av få i Europa som är i kommersiell drift. Här görs ännu papper enligt gamla hantverkstraditioner.

Handpappersbruket är en välbevarad gulputsad stenbyggnad från 1897. Den är belägen strax utanför det nuvarande maskinpappersbrukets fabriksområde. I handpappersbruket mals pappersmassan fortfarande i så kallade holländare och papperet formas med pappersformar försedda med Lessebos välkända vattenmärken. Ett exempel är ”Bikupan”. Skrivpapper med det vattenmärket har använts av generationer i Sverige och är fortfarande välkänt och uppskattat. August Strindberg skrev exemepvis helst på papper från Lessebo och Vilhelm Moberg skriver att  ”de viktigaste orden i världen skrevs och trycktes på brukets kvalitetspapper, som bevarade och skyddade dem mot tidernas förstörelse”. Det är så kallat finpapper som alltjämt framställs i Lessebo, och sortimentet består av bland annat papper i A 3-format, visitkort, kuvert och akvarell- och koppartryckspapper.

På papper med Lessebos vattenmärken finns skrivelser och trycksaker bevarade både i arkiv, bibliotek, företag, i konstverk och hos privatpersoner.

Handpappersbruket ligger i Lessebos brukssamhälle, som är riksintresse för kulturmiljövården. Bruket är sedan 2013 utarrenderat, ett traditionellt sätt att driva handpappersbruk. Innan dess var en nedläggning av verksamheten nära. Arrendator är Louise Thörsman, som för traditionen vidare och driver Lessebo Handpappersbruk AB. Tre erfarna pappersmakare står för tillverkningen.

Sommartid ges guidade visningar, då pappersmakarna demonstrerar hur papper framställs för hand. Att papper förr gjordes på detta sätt och med lump och textilavfall som råvara är knappast känt idag, så för många besökare ger det här levande kulturarvet ny kunskap.

Alla vardagar under juni, juli och augusti är handpappersbruket öppet för besök. Här finns också information om brukets historia, butiksshop och våffelcafé.

Svenska industriminnesföreningens motivering till utmärkelsen Årets industriminne 2016

Lessebo handpappersbruk i Lessebo kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2016 för bevarandet av ett unikt kulturarv genom varsam förnyelse och modernt entreprenörskap.

Lessebo har tillverkat papper för hand sedan 1693, men räknar sin tillkomst från 1719 då pappersbrukets verksamhet privilegierades av kommerskollegium. Idag är Lessebo det enda kvarvarande av runt 150 handpappersbruk som funnits i Sverige och ett av få i Europa som är i kommersiell drift. Det är också ursprunget till det närliggande maskinpappersbruket och har utvecklats i symbios med detta under lång tid, men är nu ett självständigt företag.

Pappret framställs ark för ark med yrkeskunskap som förmedlats genom generationer. Tillverkningen sker med traditionella redskap och hundraåriga maskiner i en välbevarad stenbyggnad från 1897. Råvaran är textil och pappret har brukets välkända vattenmärken. Sortimentet består av bland annat skrivpapper, kort, kuvert och akvarell- och koppartryckspapper. Bruket är en omistlig del av den lokala kulturmiljön och en vital aktör i den småländska besöksnäringen.

Bilder

keyboard_arrow_up