2013 Lapphyttan i Norberg

Lapphyttan i Norbergs kommun tilldelades utmärkelsen Årets industriminne 2013 för epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering. Utmärkelsen gäller såväl den ursprungliga hyttplatsen som rekonstruktionen vid Nya Lapphyttan.

I den västmanländska kommunen Norberg har man under lång tid arbetat med att förvalta och utveckla sitt bergshistoriska kulturarv. Efter utgrävningarna av järnframställningsplatsen Lapphyttan har man vid rekonstruktionen Lapphyttan återigen lyckats framställa järn på medeltida vis. Detta arbete organiseras av Föreningen Järnet på Lapphyttan.

Lapphyttans ursprungliga hyttplats (RAÄ 22:1), i skogen ungefär 8 kilometer om Norbergs centrum, grävdes ut 1978-1983, samtidigt som Spännarhyttan i Norberg, Bergslagens allra sista masugn i kommersiell drift, lades ned 1981. Här fann man resterna av en medeltida masugn, som hade övergivits under senare delen av 1300-talet, men börjat brukas på 1100-talet.

Utgrävningarna och de rika fynden ställde många frågor om hur järn faktiskt tillverkades under medeltiden och inspirerade till en fullskalig rekonstruktion, Nya Lapphyttan, invid hembygdsområdet Karlberg omedelbart söder om Norbergs centrum. Här har kommunen i ett nära samarbete med Riksantikvarieämbetet, Jernkontoret, Föreningen järnet på Lapphyttan samt en rad sponsorer skapat en mötesplats för praktiskt tillämpad forskning, hantverk och upplevelseturism.

Nya Lapphyttan utvecklas nu mot Bergslagens medeltidsmuseum. I detta arbete vill man lyfta fram hela Bergslagens medeltida industrialisering och den stora ekonomiska betydelse detta fick för det svenska rikets tillkomst och utveckling.

Åtagandet att som kommun vårda bergsbrukets miljöer inleddes på 1950-talet med det stora Polhemshjulet och senare med Risbergs konstschakt, nu Norbergs gruvmuseum. Under femton år mellan 1977-1992 blev Norberg känt för nyskapande och av recensenter och storpublik hyllad amatörteater i flera av de historiebärande industrimiljöerna. Mimerlaven, den stora gruvlaven i betong, är bevarad som ett minnesmärke över den malmbrytningsepok som upphörde 1981. Här röner den årliga elektronicafestivalen internationell uppmärksamhet.

Svenska Industriminnesföreningens motivering:

Lapphyttan i Norbergs kommun tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2013 för epokgörande forskningsinsatser, återtagande av praktisk kunskap och nyskapande arbete för att levandegöra medeltida storskalig järnhantering.

Utgrävningarna av järnframställningsplatsen Lapphyttan visade att avancerad järntillverkning förekom i Sverige på 1100-talet, långt tidigare än vad som dittills varit känt. Lapphyttan är idag skyltad och tillgänglig för besökare.

Nya Lapphyttan i Norberg är en rekonstruktion som används för att utforska och levandegöra de medeltida arbetsprocesserna. Efter niohundra år tappas nu åter flytande järn och slagg på medeltida vis. Som en del av Norbergs rika industrihistoriska arv tydliggör Lapphyttan i dess två delar en lång kontinuitet i bergsbrukets historia. Kommunens vision är att i ett nytt museum visa originalfynd från Lapphyttan och att berätta hela Bergslagens medeltida historia. Den medeltida järntillverkningen i Norbergs bergslag bidrog starkt till att Mälardalen växte till ett dynamiskt ekonomiskt och politiskt centrum i det blivande Sverige.

Bilder

keyboard_arrow_up