2012 Göteborgs remfabrik

Sedan 1970-talets slut har föreningen Göteborgs Remfabrik arbetat för att bevara och utveckla Remfabriken som ett levande industriminne. Idag är anläggningen byggnadsminnesförklarad, samtidigt som maskinparken fortfarande är i körbart skick. Svenska industriminnesföreningen utsåg Göteborgs remfabrik till årets industriminne 2012.

Föreningen Göteborgs remfabrik har tre centrala målsättningar
• att bevara Göteborgs Remfabrik som ett levande industriminne
• att hålla yrkeskunskapen från den mekaniska vävnadsindustrin levande
• att visa Remfabrikens verksamhet, arbetsmiljö och historia för allmänheten.

Remfabriken 2012 Foto Einar Brodin DSCN3420

Föreningens arbete har spänt över långt mer än tre decennier, och det har inte sällan mött stora svårigheter. Avgörande var  hur föreningen efter fabrikens nedläggning 1977 lyckades vända en hotad rivning till bevarande och att man redan 1981 med framgång väckte frågan om byggnadsminnesmärkning. Efter en omfattande kulturhistorisk dokumentation av Lisbeth Birgersson och Trad Wrigglesworth byggnadsminnesmärktes   fabriken 1984. Skyddsbestämmelserna innehåller något lika nödvändigt som ovanligt som ett omfattande skydd av maskinparken.

Det är föreningen som ger fabriken liv och samtidigt har under senare år stödet från Göteborgs stad varit mycket viktigt. Som många ideella föreningar står föreningen inför avgörande frågor om hur arbetet ska kunna fortsätta in i framtiden: att rekrytera nya medlemmar, att varsamt förändra verksamheten i en ny tid och att förmedla kunskaper till nya generationer.

Genom ett långsiktigt, uthålligt och framgångsrikt arbete har Föreningen Göteborgs Remfabrik räddat remfabriken och sedan vårdat, bevarat och utvecklat den som en utomordentligt viktig industrihistorisk miljö.

Detta är speciellt anmärkningsvärt då fabriken ligger centralt i en storstad där kravet och trycket på plats och rum för nya verksamheter är speciellt hårt. Remfabriken saknar motsvarigheter i Sverige och är synnerligen intressant även i ett internationellt perspektiv.

Prismotivering

Göteborgs remfabrik i stadsdelen Gårda i Göteborgs stad tilldelas utmärkelsen Årets industriminne 2012. Remfabriken är något så ovanligt som en intakt textilfabrik mitt i en hårdexploaterad storstad. I fabriken har nästan ingenting ändrats sedan nedläggningen och fabriken ser till större delen fortfarande ut som den gjorde under 1900-talets första decennier. Här har entusiastiska eldsjälar inom Föreningen Göteborgs Remfabrik lyckats bevara en fabrik där körbara textilmaskiner får det att rista i de väggar och golv som ännu bär spår av många och långa arbetsdagar. Detta gör anläggningen intressant även i internationell jämförelse. Här utvecklar man samarbeten mellan textila och tekniska utbildningar och verkar på detta sätt inte bara för fabrikens bevarande utan även för att bevara yrkeskunskapen från den mekaniska textilindustrin i Sverige.

Bilder

keyboard_arrow_up