CTH fabriksmuseum, Borlänge kommun, Dalarnas län är ett levande fabriksmuseum för mössor och hattar. Fabriken i drift 1885-2004.

År 1885 grundade Carl Theodor Ericson en hatt- och mössaffär i Borlänge. CTH’s egna produktion av mössor och hattar inleddes år 1902 och före­taget flyttade in i nuvarande byggnader år 1914. Under 1920-talet bygg­d­es anläggningen ut i flera faser, bl.a. med en fabrik för skinn­varor och uppnådde en kapacitet att producera mer än 1000 mössor per dag. Som störst var företagets produktion under 1940-talet. Företaget kom att bli ett av de största svenska företagen i branschen.

Tillverkningenav hattar och mössor lades ned 2004. Kort därefter tog en vän­förening över anläggningen, som håller produktionen och kunskaperna om hattillverkning vid liv.

Ur prismotiveringen till Årets industriminne 2006

Anläggningen är en stadsindustri placerad mitt i Borlänge. I egenskap av kvinnlig arbetsplats representerar den en ”bortglömd” näring i en stålstad. Den har en aktiv vänförening och bedriver arbetet i nära sam­arbete med tidigare anställda. Delar av den gamla personalstyrkan fortsätter viss tillverkning och för den gamla hantverkstradition vidare till yngre generationer. CTH Fabriksmuseum är en välbevarad miljö som berättar om industrisamhällets produktion, teknik och människor.

Bilder

keyboard_arrow_up