2004 Ryttarens torvströfabrik

Ryttarens torvströfabrik, Falköpings kommun, Västra Götalands län grundades 1906 Man kan idag besöka fabrik­en och åka med torvbanan ut till bryt­nings­om­råd­ena.

Ryttarens mosse

Nära Falköping i Västra Götaland ligger Ryttarens mosse, en stor täkt torv av finaste slag. Här grundade agronom Nils Hartelius 1906 Rytt­arens Torvströaktiebolag.

Mitt i ödemarken växte ett litet samhälle upp med torvströfabrik, verk­städer, järnväg och bostäder. Torven grävdes på mossen, bereddes i fabriken, och levererades med järnväg ut i landet och utomlands. Rytt­aren försörjde tjugo arbetare året om. Sommartid ökade arbetsstyrkan till 200 personer.

Från början användes torven till strö, gödsel och emballage. Efter andra världskriget försämrades marknaden. Fabriken räddades av Hassel­fors Bruk. Produktionen inriktades istället på trädgårdstorv – solmull. Fabriken var i drift till 1997. Idag är den ett industrihistoriskt besöksmål.

exteriörtorvfabrik2
Foto: Samuel Karlsson 2005.

Torvens år

Torvåret började i augusti. Det var skördemånaden på Ryttarens mosse. Med vass spade skars den våta torven i block som fick ligga på mossen över vintern för att frystorka. Det förbättrade torvens upp­sug­nings­för­måga. Under våren vändes torvblocken och torkades i kupor med 10- 15 block i varje. På sommaren lades torven i lador utefter tegar på mossen. Efter ett år i torvladan förädlades torven i fabriken och en ny skörd kunde skäras på mossen.

Torv bildas av döda växter som förmultnat under fuktiga och syrefattiga förhållanden. När torvdjupet överskrider 30 cm kallas det torvmark. Nära 25 % av Sveriges landareal är torvmark, ändå skördas bara en promille. Torven kan delas in i odlingstorv och energitorv. Odlingstorv används till strö, gödsel och jordförbättring. Energitorv eldar man med i fjärrvärmeverk.
Årets industriminne 2004 för att:
• Torvströtillverkningen är en bransch som haft stor betydelse i Sverige, men som hittills fått liten uppmärksamhet som kulturarv.
• Ryttaren är en intressant och värdefull industrihistorisk miljö där natur, kultur och teknikhistoriska upplevelser förenas.
Ryttarens Torvströfabrik har kontinuerligt utnyttjats för industriellt bruk mellan 1906-1997.
• Föreningen Ryttarens Torvströfabrik arbetar framgångsrikt med att bevara och uveckla verksamheten.
Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

Bilder

keyboard_arrow_up