Hovermo gårds- och industrimuseum, Bergs kommun, Jämtlands län består av en produktionsanläggning med många delar som uppfördes av mångsysslaren Johannes Andersson och hans söner.

Fyra generationer jämtländska snillen

Nödåret 1867 skulle Johannes Andersson en dag till auktionen i Hover­mo för att köpa en amerikakoffert. På vägen passerade han en gård med kvarn och smedja. Gården var till salu och Johannes bestämde sig genast. I stället för koffert och amerikabiljett, blev det verktyg, ut­rust­ning samt gården vid fallen i Hovermo.

Gården i Hovermo har fortlevt genom åren. Mångsyssleri och upp­finn­ings­rike­dom har satt sin prägel på platsen. Där finns smedja och mekan­isk verkstad, kraftstation, såg, snickeri och kolarkoja. Idag ägs och drivs gården ”Öst om ån” av Folke och Yngve Eriksson, ättlingar i fjärde led till Johannes Andersson.

 

Hovermoforsen
Hovermoforsen. Foto: Samuel Karlsson 2005.

 

Kraftstationen fungerar än

Kraftstationen byggdes under första världskriget – efter egna ritningar. Den liknar en egendomlig liten kyrka, med faluröd panel och vita knut­ar, originella fönsteromfattningar och ett torn. Kraftstationen försörjer idag fyra hushåll och en verkstad med elektricitet. Överskottet säljs till Jämtkraft.

Smedjan används fortfarande för husbehov. Nästan alla verktyg är den tillverkade på plats, och fungerar fortfarande.

– Det enda här inne som inte är tillverkat på gården är bultsaxen, säger Yngve, och den har gått sönder.

Hovermo utnämndes 2001 till Årets industriminne för att:

• Gården är så välbevarad.
• Driften präglats av geniala lösningar och stor uppfinningsrikedom.
• Att gården lever, med åkeri och verkstad som fortfarande är i drift.
• Att gården är öppen för besökare.

Text: Anders Houltz, Tekniska museet.

Bilder

keyboard_arrow_up