2000 Bältarbo tegelbruk

Bältarbo tegelbruk, Hedemora kommun, Dalarnas län anor från 1740 och tillverkar maskin- och handslaget tegel enligt gamla metoder. Bygg­nads­miljön är huvudsakligen från 1800-talet.

Passerar du Bältarbo en vinterdag är tegelbruket stängt och tillbommat, men när sommaren kommer öppnas luckorna åter på brukets tork­lador. Leran till teglet kommer från lertäkter i brukets närhet och blandas med sand och sågspån till önskad konsistens. Leran pressas till långa sträng­ar som kapas till mindre stenar. I torkladorna sker torkning till råtegel som sedan bränns i en ringugn.

Foto: Samuel Karlsson 2005.

I Bältarbo tillverkas många olika sorters tegel, både maskinslaget och handslaget. Teglet används både till nyproduktion och till kultur­histor­iska restaureringar. Bältarbotegel hittar du bland annat i Katarina kyrka i Stockholm och i Vadstena slott.

Idag finns bara fyra tegelbruk i Sverige. Endast två av dessa tillverkar handslaget tegel.

Traditionell tillverkning

Bältarbo tegelbruk har varit i drift sedan 1876, men tegeltillverkningen i bygden har anor från 1740-talet. Fram till 1939 fungerade bruket som sågverk på vintern och tegelbruk på sommaren, en vanlig kombination på tegelbruk. Tegelbruket ägs sedan 1983, av Christian Redhe och har 7-12 anställda beroende på säsong. Tillverkningen har inte förändrats mycket genom åren. Bältarbo är det enda tegelbruk i Sverige som fortfarande bränner i en ringugn. I den kan insättning, eldning, efterglödning, svalning och uttagning äga rum samtidigt.

Årets industriminne 2000

Bältarbo tegelbruk utnämndes år 2000 till Årets industriminne för att:

  • Byggnader och maskiner är mycket välbevarade
    • Yrkeskunnande och traditioner lever vidare genom att utrustningen fortfarande används.
    • Tegelbruket kan framställa tegel i många olika utföranden och volymer.
    • Företaget är en viktig resurs för byggnadsvården i hela landet

Text: Magdalena Tafvelin Heldner, Tekniska museet.

Bilder

keyboard_arrow_up