1999 Oljeön i Ängelsberg

Oljeöns oljeraffinaderi/ Engelsbergs Oljefabrik, Fagersta kommun, Västmanlands län är världens äldsta bevarade oljeraffinaderi från 1875. Oljeraffineringen upphörde 1902, men Engelsbergs Oljefabrik fortsatte att tillverka olika slags fetter och smörjoljor fram till 1927.

I sjön Åmänningen, mitt i Bergslagens järnbärarland ligger Barrön. Där finns världens äldsta oljeraffinaderi, Engelsbergs oljefabrik. Det var 1868 som bonden August Ålund fick en osannolik idé. Den nye tidens fotogenlampor spred ljus över landet och med olja från USA ville August Ålund göra fotogen i Bergslagen.

Med ett fat olja från Pennsylvania gjorde han sina första försök hemma på gården. Sju år senare, 1875, var han redo att bygga en fabrik. Efter­som risken för brand och explosion var mycket stor valde han en ö för sitt raffinaderi. Barrön låg väl till och dit kunde oljan transporteras uppför Strömsholms kanal. Detta blev Oljeön.

Oljefabriken på Barrön rymde tolv retorter, eldfasta behållare för de­still­ering, paraffinpress, ångpannecentral och magasin. På 1890-talet bodde här åtta familjer och några ungkarlar.

Oljeraffineringen upphörde 1902. En oljelast hade exploderat utanför Stockholm och konkurrensen från utlandet hårdnat. Fabriken fanns ändå kvar. Från företaget försågs svenska hushåll fram till 1927 med lysolja, vapenfett och maskinsmörja och fotogen.

År 1975, ett sekel efter starten blev fabriken byggnadsminne. Idag är hela ön ett museum, som hålls öppet sommartid. Här finns hela fabrik­en samt ett kokhus, en arbetarkasern och ett bostadshus bevarat.

Oljeön Journalisten Kersti Kollberg har skrivit boken om Oljeön. Hon är dotter till Lars M. Larsson och Karin Larsson som tillsammans räddade och skapade Oljeön som ett industriminne åt eftervärlden. Kollberg, Kersti (2011). Oljeön: ett industriminne i Engelsberg. Stockholm: Balkong

För att komma till Oljeön tar man färjan Petrolia. Den går från hamn­platsen i Ängelsberg, precis invid järnvägsstationen. På vintern, när isen bär, kan man ta sig den korta vägen över sundet till fots.

Bilder

keyboard_arrow_up